Gå til hovedindhold
You are at:

Læringsmiljø

Læringsmiljøet på Heldagsskolen tager udgangspunkt i det, der er væsentlig for den enkelte elev

Det betyder, at læringsmiljøet indenholder:

 • Undervisning

  At elever tilstræber at tilegne sig folkeskolens faglige kundskaber, færdigheder og redskaber

  At arbejde med individuel tilrettelæggelse af undervisningen og formidling, så alle elevers kompetencer og potentialer bliver udnyttet, herunder:

  - undervisnings differentiering

  - det fysiske læringsmiljø

  - didaktiske tilgang til læring og tilpasning af mål

  - at socialfag vægter ligeså højt som de almene fag

 • Socialpædagogik

  At eleven lærer at forstå sociale normer, så de kan deltage i sociale sammenhæng og fællesskaber på en hensigtsmæssig måde

  At eleven opnår en agenthed omkring eget liv og har strategier til at møde udfordringer i livet

  At arbejde med den enkelte elevs personligehedsudvikling og trivsel, herunder

  - Selvværd

  - Mentaliseringsevne

 • Behandling
  • At vi er i stand til at tilpasse og evaluere indsatsen i det daglige arbejde med eleverne
  • At eleven oplever tilpasning af hverdagen, så det sikres optimale udviklingsmuligheder for det enkelte barn i forhold til de udviklingsmål, der er sat for barnet igennem elevsamtaler og ved konferencer 
  • At vi kan inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere når nødvendigt fx: 

  - Psykolog, VISO, Center for social indsats, Dignity, støtte/kontaktperson, Børnepsykiatrien, socialrådgivere og motorikhuset