Gå til hovedindhold
You are at:

Generelt om skolen

Skolen ligger i Virum, hvor den er fordelt på to matrikler. De yngste elever går på Fuglsanggårds Allé 10 og de ældste elever på Askevænget 10 B.

Overskuelig og struktureret hverdag 

Undervisningsmiljø

Eleverne på skolen kan have svært ved at trives i de almene læringsmiljøer og har derfor brug for et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø i et overskueligt og struktureret undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt.

Læringsmiljø

Fælles for eleverne på Heldagsskolen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkeltes elevs personlige og faglige udvikling - samt rette fokus på at udvikle sociale kompetencer og relationer til at kunne indgå og deltage aktivt i fællesskaber.

Trivsel

Vi møder eleverne, der hvor de er og har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig personligt, socialt og fagligt.

Fællesskab

På Heldagsskolen oplever ledelse og personale en positiv udvikling hos eleverne efter skolen tilbyder en undervisning, der i højere grad foregår i et lille klassefællesskab frem for i individuelle læringsforløb. Eleverne profiterer både fagligt og trivselsmæssigt i at indgå i små klassefællesskaber. To gange om ugen går eleverne på tværs af klasser, når der efter frokost er kultur-, science- og værkstedsfag. Ledelsen og medarbejderne er optagede af at tilbyde eleverne en skoledag med variation og forskellig tilgang til læring.

På skolen fokuseres der på elevdemokrati, der afholdes børnemøder på grundskoleafdelingen, hvor eleverne sætter punkter på dagsordenen som forberedes i klasserne inden det fælles møde. På udskolingsafdelingen er der fortsat elevråd.

Meningsfuld data

På Heldagsskolen har der været et større pædagogisk udviklingsarbejde ift. at anvende den data, der genereres om eleverne på en meningsfuld måde. Data skal kvalificere det pædagogiske arbejde og styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Dette har resulteret i en systematik måde at arbejde med elevernes læringsplaner. De nuværende læringsplaner er et vigtigt arbejdsredskab i det daglige samarbejde omkring eleverne, hvor både de faglige, sociale og personlige kompetencer bliver inddraget. Læringsplanerne udarbejdes af de medarbejdere, der er tættest på den enkelte elev, men ledelsen støtter arbejdet med planerne ved at læse dem igennem og komme med feedback.

Skolen har haft fokus på, hvordan de bedst afvikler test og hvordan resultaterne kan inddrages meningsfuldt i arbejdet med eleverne. Denne opmærksomhed har resulteret i en tydelig systematik, der understøttes at de seks testtovholdere på skolen.

I skoleåret 2023/2024 vil der være en særlig indsats omkring ordblinde elever.

Ledelsen gennemgik afgangsprøveresultaterne. For nogle af eleverne på Heldagsskolen har det en stor positiv effekt at gå til en prøve og få karakteren. Pejlemærket til prøverne er, at eleverne får en positiv oplevelse med at gå til prøve, som de kan tage med sig videre i livet.