Gå til hovedindhold
You are at:

Generelt om skolen

Skolen ligger i Virum, hvor den er fordelt på to matrikler. De yngste elever går på Fuglsanggårds Allé 10 og de ældste elever på Askevænget 10 B.

Overskuelig og struktureret hverdag 

Undervisningsmiljø

Eleverne på skolen kan have svært ved at trives i de almene læringsmiljøer og har derfor brug for et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø i et overskueligt og struktureret undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt.

Læringsmiljø

Fælles for eleverne på Heldagsskolen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkeltes elevs personlige og faglige udvikling - samt rette fokus på at udvikle sociale kompetencer og relationer til at kunne indgå og deltage aktivt i fællesskaber.

Trivsel

Vi møder eleverne, der hvor de er og har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig personligt, socialt og fagligt.