Gå til hovedindhold
You are at:

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem jer forældre og skolen er en forudsætning for jeres barns trivsel i skolen.

I opstarten på skolen vil der som noget af det første være en samtale. Det er vigtigt for os at kunne bruge jeres erfaringer, ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdet med jeres barn, da det er jer der kender jeres barn bedst. Vi tror på, at det bedste samarbejde skabes ved en åben og ligeværdig dialog i forhold til forskellige behov og udfordringer.

Et helhedssyn

På Heldagsskolen tilbyder vi et udvidet forældresamarbejde.

Det vil sige, at vi arbejder ud fra et helhedssyn, at et godt forældresamarbejde er med til at skabe de bedste forudsætninger for udviklingen af jeres barn og familie. Sammen arbejder vi på at lære nogle gode strategier, så det er positivt at gå i skole og lære noget.

Samarbejde

Et godt forældresamarbejde indebærer jeres involvering og engagement i barnets trivsel og udvikling. Samarbejdet foregår imellem jer, barnet og skolen.

I opstarten på skolen, vil der som noget af det første være en samtale, hvor vi sammen laver en forventningsafstemning. Det er vigtigt for os at kunne bruge jeres erfaringer, ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdet med jeres barn, da det er jer der kender jeres barn bedst. Vi tror på, at det bedste samarbejde skabes ved en åben og ligeværdig dialog i forhold til forskellige behov og udfordringer.

Det er vigtigt for barnets skoledag, at samarbejdet bliver aktivt, da mulighederne for udvikling bedst bliver tilgodeset ved en fælles indsats. Det betyder fx, at vi løbende taler sammen om succeser og udfordringer.

For at samarbejdet får det bedste grundlag, er der som udgangspunkt 3-4 skole/hjem-samtaler om året, af en times varighed. Derudover har vi mulighed for at sætte ekstra tid ind, i form af flere samtaler, eller forløb tilrettelagt i det nødvendige omfang og/eller efter behov.

Kontaktperson

Elevens kontaktperson er den person, der deltager i møder med og om eleven med forældre, sagsbehandler, psykolog m.v. Det er også kontaktpersonen, der har den primære kontakt til hjemmet.

Vores mål er at hjælpe vores elever og støtte jer som familie, ved at udvikle strategier og benytte værktøjer til at udnytte jeres barns potentiale således, at der kan skabes mulighed for, at jeres barn eventuelt kan vende tilbage til almen fritids- og skoleaktiviteter eller et andet relevant uddannelsestilbud.