Gå til hovedindhold
You are at:

Klassefordeling

Skolen er normeret til 56 elever fordelt på 7 klasser med 6-10 elever i hver klasse. 

De 3 yngste klasser er placeret på Fuglsanggårds alle og de 4 ældste klasser er på Askevænget.

Vi har elever fra 0. - 9 klassetrin.

Fordelingen sker ud fra en helhedssyn af elevens klassetrin, fagligehed og sociale kompetencer. 

Skoleåret 2022/23

 • FU-A

  FU-A gruppen, har p.t. elever på 4. og 5. klassetrin 

 • FU-B

  FU-B gruppen, har p.t. elever på 3.,4 og 5. klassetrin 

 • FU-C Indskoling

  FU-C gruppen, har p.t. elever på 0.,1 og 2 klassetrin 

 • ASK-1

  ASK-1 gruppen, har p.t. elever på 5., 6.,7. og 8. klassetrin 

 • ASK-2

  ASK-2 gruppen, har p.t. elever på 6., 7. og 8. klassetrin 

 • ASK-3 Udskoling

  ASK-3 gruppen, har p.t. elever på 8. og 9. klassetrin 

 • ASK-4 Skolevægring og mistrivsel

  Der visiteres til gruppen via Lyngby-Taarbæk Kommunes centrale visitationsudvalg.

  Hvad er  

  Overordnet målsætning for arbejdet: 

  At barnet/den unge opnår en agenthed omkring eget liv og udvikler strategier, til at møde fremtidige udfordrende situationer, for derigennem at kunne opretholde en meningsfuld hverdag. 

  At vi, i samarbejde med barnet/den unge og forældrene, lægger en plan for den skolefaglige fremtid. 

  At forberede barnet/den unge på at gå til afgangseksamen på en almen folkeskole eller på Heldagsskolen.  

  Skolevægring og mistrivsel har en meget høj kompleksitet, hvor det er nødvendigt, at vi som professionelle navigerer i en målrettet og velstruktureret forståelsesramme med en alsidig og dybdegående pædagogisk og psykologisk indsigt. Der er ikke to sager der er ens, og der er behov for en systematisk intervention der afklarer de bagvedliggende årsager til fraværet og manglende trivsel. 

  Vi arbejder ud fra en forståelse af, at skolevægring og mistrivsel hænger sammen. Mistrivsel kan føre til skolevægring og skolevægring kan føre til mistrivsel. Derfor er dette tilbud tænkt som en professionel og helhedsorienteret indsats på begge områder. 

  Vores tilbud arbejder på flere forskellige niveauer sådan, at det tilpasses den enkeltes udfordringer og livssituation. Indsatserne skal ses som midlertidige foranstaltninger, hvor vi målrettet arbejder på at få børnene/de unge i trivsel igen, integrere strategier, de på sigt kan anvende, for derefter at blive tilbagesluset til almenområdet eller til en ungdomsuddannelse.   

  ASK 4 er en forebyggende indsats, og tilbyder også konsulentbistand, observationer og sparring, for at kapacitetsopbygge og opkvalificere fagprofessionelle i LTK. Vi tilbyder bistand til almenområdet og laver intensive behandlingsforløb, hvor barnet/den unge stadig holdes i nærmiljøet.  

  Derudover arbejder vi med de børn/unge, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb. Dette foregår ikke i nærmiljøet, men i skolevægringstilbuddet på Heldagsskolen. 

  Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Derfor tager vi udgangspunkt i en systemisk tankegang, hvor vi er optaget af de relationer barnet/den unge er deltager i, som relationer i hjemmet, fritiden og i skolen. 

  For at give en bredere og mere dybdegående forståelse af kompleksiteten i arbejdet med skolevægring og mistrivsel, vil vi herunder komme med en faglig og erfaringsmæssig beskrivelse af de udfordringer, vi generelt oplever, værende tilstede i vores arbejde med børnene/de unge og deres familier.  

   

  Skolevægringsgruppen har et tværfagligt samarbejde med psykolog, familiebehandler og socialrådgiver